Spółka paliwowa J&S Energy miała otrzymać od Agencji Rezerw Materiałowych (ARM), rządowej instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad rynkiem zapasów paliw, ponad 520 mln zł. Otrzymała tylko część tej sumy – dowiedział się DGP. Jak ustaliliśmy, na konto J&S wpłynęło 454 mln zł, czyli tyle, ile wyniosła kara, jaką J&S zapłacił ARM w 2007 roku.

– Teraz oczekujemy jeszcze na zwrot reszty kwoty – mówi Janusz Leszczyński, rzecznik J&S Energy.

Chodzi o ponad 70 mln zł z tytułu ustawowych odsetek. Nie wiadomo, dlaczego ARM nie zapłaciła tej sumy.

Grzegorz Adamczewski, rzecznik ARM, nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego Agencja nie zwróciła spółce należnych odsetek.

– Mogę tylko powiedzieć, że działamy zgodnie z procedurami – stwierdził.

Jakimi? Nie wiadomo. Można domyślać się jedynie, że takie były wytyczne resortu gospodarki, który nadzoruje ARM. To ministerstwo przekazało Agencji pieniądze dla J&S, a ARM przelało je na konto spółki. W Ministerstwie Gospodarki (MG) odsyłają jednak z powrotem do ARM.

– Żądanie zwrotu wpłaconej kary skierowane zostało przez J&S do Agencji – usłyszeliśmy w MG.

Magdalena Gawlas z biura prasowego resortu wyjaśnia, że właśnie trwają analizy prawne, dotyczące zasadności wskazanej przez J&S podstawy prawnej.

ARM nałożyła na J&S karę w październiku 2007 r. Powodem był brak wymaganych ustawą zapasów paliw. Obowiązujące od kwietnia 2007 r. przepisy wymagały bowiem od producentów i handlowców utrzymywania zapasów w ilości odpowiadającej 76-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi paliw. J&S zapłaciła, ale złożyła skargę do sądu administracyjnego. 23 grudnia 2008 r. WSA uchylił decyzje ARM i ministra gospodarki, choć nie podważył zasadności kary. 20 października Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał korzystny dla spółki J&S Energy wyrok.

To nie koniec kłopotów J&S. Jej właściciel, Grupa Mercuria Energy, domaga się dodatkowo 700 mln dol. odszkodowania. Twierdzi, że Polska dyskryminowała J&S, a tym samym naraziła ją na straty. Sprawę prowadzi Instytut Arbitrażowy w Sztokholmie.

70 mln zł domaga się od Agencji Rezerw Materiałowych spółka J&S z tytułu samych odsetek