Kurs najważniejszej pary walutowej zyskiwał dzisiaj na wartości, zbliżając się do psychologicznego poziomu 1,5000. Poziom ten nie został jednak naruszony, wobec czego sytuacja na eurodolarze pozostaje nadal nierozstrzygnięta. Drugim bodźcem były wspomniane zwyżki indeksów na rynku kapitałowym – główne indeksy azjatyckie i europejskie zyskiwały ponad 1 proc.
W kontekście dzisiejszej aprecjacji złotego, ubiegłotygodniowe osłabienie uznać należy za korektę. W obecnym tygodniu prawdopodobna jest dalsza aprecjacja złotego. W przypadku pary EUR/PLN obecnym poziomem docelowym jest 4,1000. Wartość dolara względem złotego może spaść do poziomu 2,7300. Z danych makroekonomicznych z Polski warto zwrócić uwagę na publikowane w środę pozycje – będzie to stopa bezrobocia oraz sprzedaż detaliczna (obie wartości za październik). Mniejszy wpływ na notowania złotego będzie mieć komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, który opublikowany zostanie również w środę. Niemniej złoty nadal będzie podążał za notowaniami głównych indeksów oraz par walutowych na rynku finansowym. W przypadku widocznego ciągle tzw. efektu grudniowego dalsza aprecjacja polskiej waluty z pewnością będzie mieć miejsce. Jednak gdyby wzrosty na świecie wyhamowały lub złoty nie umacniałby się w ślad za lepszymi nastrojami za granicą, to byłoby to poważne ostrzeżenie dla inwestorów. Wariant ten na chwilę obecną jest mniej prawdopodobny, a złoty powinien zyskiwać na wartości do końca roku.

Prognoza walutowa do 27 listopada 2009r.

Waluta

Kierunek kursu. Prognoza na bieżący tydzień

Cel. Poziom kursu

USD/PLN

Spadki

2,73

EUR/PLN

Spadki

4,10

CHF/PLN

Spadki

2,70