Podobnie zachowywał się kurs USD/PLN, który zdołał dziś zejść dziś w okolice 2,7400. Wraz ze złotym na wartości zyskiwały również pozostałe waluty naszego regionu – zareagowały one umocnieniem na ponowną zwyżkę eurodolara w okolice poziomu 1,5000. W ostatnich dniach można zaobserwować sporą zmienność czynników, wpływających na notowania lokalnych walut. Świadczy to o sporym niezdecydowaniu inwestorów i ich niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji.
Dziś bank centralny Węgier podjął decyzję odnośnie stóp procentowych – zgodnie z oczekiwaniami koszt pieniądza został obniżony o 50 pb do poziomu 6,5%. Ponieważ jednak decyzja ta była już zdyskontowana przez rynek, forint nie zareagował na informacją o obniżce, a nawet, umocnił się z okolic 269 HUF za EUR do 267 HUF za EUR, podążając za pozostałymi walutami regionu.

Eurodolar zwyżkował dziś ponownie w okolice poziomu 1,5000 na fali gołębich komentarzy ze strony Fed, wskazujących na utrzymanie łagodnej polityki pieniężnej w USA w długim terminie. Notowania EUR/USD wsparła również poprawa wskaźników PMI dla przemysłu i usług w Eurolandzie oraz Niemczech. Indeks aktywności gospodarczej dla sektora przemysłowego strefy euro wzrósł w listopadzie do poziomu 51,0 pkt z 50,7 pkt miesiąc wcześniej (ten sam wskaźnik w Niemczech wyniósł 52,0 pkt). W przypadku usług indeksy PMI dla Eurolandu i jego największej gospodarki kształtowały się na poziomach odpowiednio: 53,2 pkt i 51,5 pkt. Pod koniec notowań w Europie eurodolar znajdował się w pobliżu testowanego już kilkakrotnie oporu 1,5000. Pozytywne nastroje w czasie rozpoczynającej się sesji amerykańskiej mają szansę wyciągnąć kurs EUR/USD ponad tę barierę.