"W 2009 roku przewidujemy, że wzrost PKB wyniesie ok. 1,5 proc. i pozostanie pod wpływem sytuacji zewnętrznej m.in. na rynku kredytowym oraz powodzenia światowych działań antykryzysowych" - czytamy w raporcie opublikowanym na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Jak zauważają analitycy, w pierwszym półroczu polski wzrost gospodarczy "znacznie spowolnił". Według GUS, wzrost PKB w I kwartale br. wyniósł 0,8 proc., a w II kwartale - 1,1 proc. Nie ma jeszcze danych za trzeci kwartał, jednak resort szacuje, że krajowa gospodarka wzrosła w tym czasie o 1,7 proc.

"Popyt krajowy przestał mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się PKB, natomiast zwiększyła się rola popytu zewnętrznego" - ocenili eksperci MG.

Analitycy wskazują też na pogorszenie sytuacji na rynku pracy; po 9 miesiącach tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem. Mimo to, wzrosły realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń.

Okres ten był jednak mniej korzystny dla finansów publicznych. "W okresie dziewięciu miesięcy 2009 roku deficyt budżetowy był zdecydowanie wyższy niż przed rokiem i wyniósł 21,5 mld zł (w ujęciu nominalnym)" - czytamy.