Budimex

Spółka Budimex podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie umowę na budowę węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Truszyn i miejscowości Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3. Wartość kontraktu wynosi netto 84 mln zł. Termin rozpoczęcia robót: nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od daty rozpoczęcia.

CEZ

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zaprosiło czeski koncern energetyczny CEZ i skandynawski Fortum do negocjacji w sprawie kupna po 85 proc. akcji Elektrociepłowni Zabrze i Zespołu Elektrociepłowni Bytom.

Integer.pl

Alternatywny operator pocztowy InPost z grupy Integer.pl (INTEGERPL) podpisał z jednym największych polskich telekomów umowę na doręczanie przesyłek, której wartość szacuje na 65 mln zł w ciągu 5 lat.

Cinema City

Cinema City Poland, spółka zależna notowanej na warszawskiej giełdzie Cinema City International N.V. (CCIINT), zawarła umowy najmu ze spółkami zależnymi Plaza Centers w celu prowadzenia multipleksów w Kielcach, Łodzi i Toruniu. Umowy przewidują otwarcie multipleksów w Łodzi (12 ekranów), Toruniu (8 ekranów) i w Kielcach (10 ekranów). Otwarcia przewidziane są za około 2 lata.

Agora

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP w raporcie z 13 listopada wydali rekomendację "redukuj" dla Agory i ustalili cenę docelową akcji spółki na poziomie 18,70 zł, wynika z raportu odtajnionego w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Agory inwestorzy płacili 19,75 zł.

PKO BP

Analitycy Millennium DM w raporcie z 16 listopada podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla PKO Banku Polskiego i nieznacznie podnieśli cenę docelową akcji spółki do 40,80 zł wobec 40,50 zł wcześniej, wynika z raportu odtajnionego w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji za jedną PKOBP inwestorzy płacili 37,5 zł.

Cyfrowy Polsat

Analitycy DM PKO BP w raporcie z 12 listopada podnieśli do "redukuj" ze "sprzedaj" rekomendację dla Cyfrowego Polsatu (CYFRPLSAT) i obniżyli cenę docelową akcji spółki do 13,50 zł z 14,66 zł wcześniej, wynika z raportu odtajnionego w poniedziałek. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Cyfrowego Polsatu inwestorzy płacili 14,90 zł.