Grupa PZU wypracowała 3 287,0 mln zł zysku netto w pierwszych 9 miesiącach tego roku, co oznacza wzrost o 48,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r., dzięki wyższym dochodom z działalności lokacyjnej oraz poprawie wyniku technicznego. Dochody z lokat grupy były o 1 794,9 mln zł (218,8 proc.) wyższe niż przed rokiem i wyniosły 2 615,3 mln zł. W spółce majątkowej wyniosły one 1 058,1 mln zł, a w PZU Życie 1 606,0 mln zł. Wynik techniczny po trzech kwartałach roku osiągnął wartość 2 801,9 mln zł, co stanowiło wzrost o 13,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Składka przypisana brutto spadła w skali roku o 21,3 proc. do 13 604,6 mln zł na koniec września. Największy spadek (66 proc. w ujęciu rocznym) zanotowano w grupie ubezpieczeń bankowych i ubezpieczeń na życie (spadek o 32,5 proc. w ujęciu rocznym). Przypis składki w PZU SA po trzech kwartałach wyniósł 6 175,5 mln zł i spadł o 3,5% w skali roku w efekcie niższego przypisu z ubezpieczeń AC i OC komunikacyjnych, spowodowanego pogłębiającym się kryzysem w branży motoryzacyjnej. Przypis składki w spółce życiowej wyniósł 7 246,9 mln zł i był niższy o 32,5 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym po 9 miesiącach 2008 r.

>>> POLECAMY: PZU wypłaci prawie 13 mld zł dywidendy

"Polityka ograniczania ryzyka koncentracji aktywów miała wpływ na ograniczenie sprzedaży ubezpieczeń bankowych inwestycyjnych w porównaniu do rekordowych wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego"- podało PZU w komunikacie. Wartość wypłaconych odszkodowań brutto w spółce majątkowej wyniosła 3 948,8 mln zł, co oznacza wzrost o 12,9 proc. rok do roku, zaś w spółce życiowej wypłacone odszkodowania wyniosły 7 586,4 mln zł (wzrost o 72,3 proc. w ujęciu rocznym).

Wynik techniczny PZU SA spadł o 55,6 proc. rok do roku do 336,0 mln zł, zaś wynik PZU Życie 2 494,5 mln zł i był wyższy o 43 proc. licząc rok do roku. Koszty działalności ubezpieczeniowej PZU SA wyniosły 1 561,8 mln zł, a koszty PZU Życie sięgnęły 754,1 mln zł, co oznacza odpowiednio wzrost o 4,6 proc. i 7,4 proc. w skali roku. Zysk netto spółki majątkowej wyniósł 981,4 mln zł (wzrost o 8,5 proc. rok do roku), a spółki życiowej 2 308,2 mln zł i był wyższy o 74,4 proc. w porównaniu z zyskiem po trzech kwartałach 2008 r. Aktywa grupy wyniosły 60 293,1 mln zł na koniec września i wzrosły o 0,4 proc. w skali roku. Kapitały sięgnęły 22 482,6 mln zł i wzrosły o 19,2 proc. w ujęciu rocznym. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) grupy wyniósł 21,1 proc. a wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) 7,4 proc. na koniec września.