"Ostateczny rozmiar oferty oraz cena akcji, które będą przedmiotem oferty, zostaną ustalone po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. W ramach IPO, akcje będą oferowane inwestorom w Polsce oraz inwestorom międzynarodowym" - czytamy w komunikacie. Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest HSBC Bank, który stoi na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska SA. Doradcą finansowym spółki jest Lazard & Co., Limited.

Kulczyk Oil Ventures, która należy do grupy Kulczyk Investments, jest międzynarodową spółką działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu na kilku kontynentach. Jej główne aktywa zlokalizowane są na terytorium Sułtanatu Brunei (Brunei) oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej (Syria). Na terytorium Brunei, KOV jest właścicielem 40 proc. udziału w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36 proc. udziału w Bloku M, bezpośrednio sąsiadującym z Blokiem L, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei.

Na terytorium Syrii, KOV jest właścicielem bezpośrednio 75 proc. udziału w Kontrakcie na Poszukiwanie, Udostępnienie i Wydobycie Ropy naftowej, co uprawnia spółkę i jej partnera - firmę Triton Petroleum (Triton Signapore) do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obszaru koncesyjnego o powierzchni 10 tys. km2, usytuowanego w północno-zachodniej części Syrii. Pod koniec 2008 roku Kulczyk Investments informował w komunikacie, że Kulczyk Oil Ventures pojawi się na warszawskim parkiecie w 2009 roku.