We wrześniu dług wyniósł 36,50 mld euro w porównaniu z kwotą 36,35 mld euro rok temu – podał we wtorek bank centralny Bułgarii. 

Pożyczki bankowe i zaciągane przez korporacje zwiększyły zadłużenie komercyjne kraju w 2008 roku, przyczyniając się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i konsumpcji oraz podniesienia standardu życia w tym najbiedniejszym kraju Unii Europejskiej

Globalny kryzys finansowy schłodził akcję kredytową i wydatki na inwestycje, a gospodarka Bułgarii w trzecim kwartale skurczyła się o 5,8 proc.

Zadłużenie sektora finansów publicznych za granicą wyniosło we wrześniu 4,13 mld euro, lub 12,3 proc. PKB.
Długoterminowe obligacje rządu bułgarskiego mają ratingi BBB/A-3 agencji Standard & Poor’s, czyli na równi z papierami dłużnymi Rosji i Chorwacji. Moody’s Investors Service daje bułgarskim obligacjom najniższy rating inwestycyjny Baa3, podczas gdy Fitach Ratings przyporządkowuje je do kategorii BBB-.