W I kwartale roku poniżej progu ubóstwa żyło 24,5 mln Rosjan czyli 17,4 proc. ogółu ludności. W II kwartale poniżej poziomu ubóstwa żyło 21,1 mln mieszkańców Rosji.

Średni miesięczny dochód na głowę wzrósł w tym czasie w Rosji z 5083 rubli do 5187 rubli. Aktualny dochód stanowi równowartość 180 dolarów.