Jeżeli natomiast opór ten po raz kolejny zatrzyma zwyżkę eurodolara może nas czekać dynamiczna korekta w kierunku 1,4900. Pretekstów do większych zmian w notowaniach EUR/USD może być dzisiaj wiele m.in. za sprawą dość bogatego kalendarza makroekonomicznego. Istotne dane będą napływać przede wszystkim z USA. O godz. 14.30 poznamy dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku, dochody i wydatki Amerykanów.

Około półtorej godziny później zostanie przedstawiony finalny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan oraz sprzedaż domów na rynku pierwotnym. Również z Polski poznamy istotne dane. O godz. 10.00 zostanie zaprezentowany odczyt październikowej stopy bezrobocia i dynamiki sprzedaży detalicznej. Wskaźniki te mogą mieć umiarkowany wpływ na notowania złotego. Większej reakcji wartości polskiej waluty nie wywoła raczej natomiast decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp, które prawdopodobnie zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. W notowaniach złotego obserwujemy dzisiaj umocnienie. Kurs EUR/PLN spadł w okolice 4,1050. Polskiej walucie służą dość dobre nastroje na rynka i wysokie poziomy kursu EUR/USD. W najbliższych godzinach aprecjacja może być kontynuowana.