Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyniósł -27,7 pkt (wobec -29,7 pkt miesiąc wcześniej i -19,5 pkt rok wcześniej).

GUS podkreśla, że obecnie wskaźniki te są już na wyższych poziomach niż w styczniu tego roku. W listopadzie 2009 r. odnotowano dalszą poprawę oczekiwanych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych, poprawiły się też oceny sytuacji gospodarczej kraju (zarówno osiągniętych w ostatnich jak i oczekiwanych w najbliższych 12 miesiącach) i oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia, podał GUS. Nieznacznie pogorszyły się oceny zaistniałych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych i dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych, natomiast oceny możliwości zaoszczędzenia pieniędzy utrzymały się na nie zmienionym poziomie.

"Zanotowane w listopadzie tendencje zmian nastrojów konsumenckich stwarzają jednak nadzieje na utrzymanie się, notowanej w II i III kwartale, tendencji do dalszego niewielkiego wzrostu dodatniej dynamiki spożycia indywidualnego" - głosi raport.

Badania koniunktury konsumenckiej są prowadzone z częstotliwością miesięczną od stycznia 2004 roku przez GUS i NBP. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od -100 do +100 pkt (wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie). W listopadzie 2009 r. badanie przeprowadzone na próbie 1681 gospodarstw domowych.