"Mamy nadzieję, że jest osiągalny poziom, ale niewątpliwie jest to wyzwanie" - powiedziała agencji ISB Mężyńska w środę. Dodała, że do końca września br. napłynęło do nas ok. 4,5 mld euro inwestycji. PAIiIZ prognozowała na początku roku napływ BIZ na 7-10 mld euro, a później zweryfikowała tę sumę do 7 mld euro. W 2008 r. kwota ta wyniosła 10,97 mld euro.

W środę Mężyńska podkreśliła, że wśród krajów grupy wyszehradzkiej pozostajemy liderem. "Mamy informacje, że po pierwszym półroczu Polska prowadziła. Węgry i Słowacja zanotowały w tym okresie dezinwestycje, a tylko Polska i Czechy zanotowały dodatni napływ inwestycji zagranicznych" - powiedziała, dodając że mimo spadku wobec zeszłego roku mamy powody do optymizmu. Według dyrektor, 40-50 proc. inwestycji zagranicznych w Polsce to reinwestycje i to jest bardzo dobry znak na przyszłość. "Mówiło się że kapitał z Polski będzie masowo odpływał, ale nie mamy na to dowodów" - podsumowała.

Pod koniec października PAIiIZ informowała, że nastroje przedsiębiorców inwestujących w Polsce poprawiły się w porównaniu z dwoma poprzednimi latami.Według badań, ogólny klimat koniunktury poprawił się i wyniósł 3,3 pkt wobec średnio 3,1 pkt w latach 2007-2008. Analizy opierają się na wynikach badania zrealizowanego przez PAIiIZ we wrześniu br. Respondentami byli przedstawiciele 70 firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Ponadto w celach porównawczych wykorzystano wynik badań z lat 2007-2008. Analizy dla 2007 r. opierają się o dane od 121 firm, a dla 2008 r. od 84.

Narzędzie badawcze składało się z 20 pytań, a każde dotyczyło jednego z czynników klimatu inwestycyjnego w Polsce. Wszystkie czynniki zostały poddane ocenie pod względem oddziaływania na podejmowanie inwestycji i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i było oceniane w skali od 1 do 5 pkt.