Chodzi m.in. o prace geologiczne związane z poszukiwaniami i wydobyciem ropy naftowej w Kazachstanie prowadzone przez jego spółki zależne. PGNiG będzie brał udział w kontroli tych prac, a w radzie nadzorczej Petrolinvestu zasiądzie przedstawiciel PGNiG - zakłada umowa między spółkami, o podpisaniu której poinformował w środę Petrolinvest. Jak deklaruje spółka, współpraca z PGNiG zapewni mu wsparcie partnera branżowego przy poszukiwaniu oraz wydobyciu ropy i gazu. "Zawarcie umowy oznacza również, że narodowy operator, jakim jest PGNiG, uzyskał, oprócz kontroli operacyjnej, możliwość przyszłego włączenia aktywów posiadanych przez Grupę Petrolinvest w Kazachstanie do własnego portfela aktywów wydobywczych" - czytamy w środowym komunikacie spółki.

Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska zapowiedziała PAP, że zarząd spółki na temat planowanej współpracy wypowie się na czwartkowej konferencji. Strony zobowiązały się też do wzajemnego informowania i współpracy przy planowanych przedsięwzięciach poszukiwawczo-wydobywczych w byłych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. PGNiG będzie miał prawo przystąpić "w każdym czasie" do negocjacji dotyczących nabycia akcji lub udziałów w nowych spółkach poszukiwawczo-wydobywczych Petrolinvestu. Petrolinvest z kolei będzie informować gazową spółkę o prowadzonych rozmowach z innymi podmiotami. Poda też termin, w jakim PGNiG będzie przysługiwać prawo skorzystania z opcji nabycia sprzedawanych akcji lub udziałów na warunkach "nie mniej korzystnych niż proponowane przez Petrolinvest podmiotowi trzeciemu".

Petrolinvest - w myśl umowy - do 15 grudnia musi jednak rozliczyć zobowiązania swojej kazachskiej spółki zależnej TOO Emba Jug Nieft wobec spółek z Grupy PGNiG. Chodzi o firmę PNiG Kraków, która prowadziła w Kazachstanie odwierty dla Petrolinvestu. Podał on, że 2 października PNiG Kraków oraz TOO Emba Jug Nieft zawarły porozumienie i ustaliły harmonogram spłat. Według Petrolinvestu, porozumienie jest realizowane i obecnie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe wobec TOO Emba Jug Nieft.

Petrolinvest poprzez kazachskie spółki zależne posiada udziały w kilku koncesjach poszukiwawczych w tym kraju. Pod koniec 2008 roku spółka rozpoczęła próbne wydobycie ropy naftowej na terenie koncesji Żangurszi i zapowiadała wydobycie z odwiertów w Kazachstanie na poziomie kilku tysięcy baryłek dziennie. Jednak do tej pory grupa nie wydobywa surowca na skalę przemysłową; w pierwszym półroczu tego roku odnotowała stratę netto na poziomie 283 mln zł. Rezerwy ropy naftowej w Kazachstanie szacuje się na ok. 60 mld baryłek. Potwierdzone rezerwy gazu wynoszą 3000 mld m sześc. Większość złóż ropy i gazu położona jest na zachodzie kraju w rejonie Morza Kaspijskiego.