Polimex-Mostostal

W rezultacie połączenia z 5 spółkami ze swojej grupy kapitał zakładowy Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) zostanie podwyższony z kwoty 18,57 mln zł do 20,87 mln zł, czyli o 2,30 mln zł (o 12,4%) w drodze emisji 57,4 mln akcji. Polimex-Mostostal połączy się z Energomontażem, Naftobudową, Naftoremontem, ZRE Kraków i ZRE Lublin, a udziałowcy tych firm otrzymają akcje nowej emisji serii K, tzw. Połączeniowej.

Analitycy Millennium Domu Maklerskiego w raporcie z 18 listopada podtrzymali rekomendację "akumuluj" dla spółki POLIMEXMS i obniżyli dwunastomiesięczną cenę docelową akcji do 4,36 zł wobec 4,67 zł wcześniej, wynika z raportu odtajnionego w środę. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję inwestorzy płacili 3,95 zł.

PGNiG i Petrolinvest

Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Petrolinvest (PETROLINV) podpisały umowę o współpracy w działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Umowa określa też warunki przyszłego, możliwego objęcia udziałów w Petrolinvest przez PGNiG. >>>>

Trakcja Polska

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla spółki Trakcja Polska do "akumuluj" z "kupuj" i cenę docelową dla jednej akcji do 4,20 zł wobec 4,80 zł poprzednio, wynika z raportu datowanego na 18 listopada. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Trakcji Polskiej płacono 3,86 zł.

Fortis Bank Polska i Vistula Group

Fortis Bank Polska (FORTISPL) objął w ramach subskrypcji prywatnej 8,2 mln akcji serii I (o wartości nominalnej 20 gr każda i cenie emisyjnej 4,85 zł) spółki odzieżowej Vistula. Wartość emisji wynosi 40,0 mln zł. W wyniku emisji, bank stał się właścicielem 8 247 423 akcji, czyli 7,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Tym samym zadłużenie Vistuli wobec banku z tytułu umowy kredytowej zawartej 8 maja 2008 r. w wysokości 198 mln 430 tys. 286 zł zmniejszyło się o 40 mln zł, a całkowite zadłużenie spółki wobec banku zmniejszyło się do wysokości 204 mln zł.

Bankier.pl

Spółka MIH Allegro wezwała do sprzedaży 850 tys. akcji stanowiących 11,77% kapitału Bankier.pl, którego jest głównym udziałowcem. Ogłoszona cena to 9 zł za akcję. Zapisy odbędą się w dniach 14-30 grudnia.

PKOBP

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie z 18 listopada obniżyli rekomendację dla PKO Banku Polskiego (PKOBP) do "redukuj" z "trzymaj" i podnieśli cenę docelową akcji banku do 35,7 zł wobec 32,0 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję inwestorzy płacili 38,7 zł.

ATMGrupa

Producent programów telewizyjnych ATMGrupa powołała spółkę ATM FX. Nowa firma będzie odpowiedzialna za realizację filmowych i telewizyjnych efektów specjalnych oraz postprodukcję filmową przy wykorzystaniu własnego zaplecza sprzętowego. ATM Grupa deklaruje, że nowe przedsięwzięcie zagwarantuje kontrahentom zwiększenie efektywności i optymalizację wydatków na produkcję oraz znacznie uatrakcyjni ofertę programową.