"W tej chwili obsługujemy 10 potencjalnych projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE) o wartości ponad 700 mln euro" - powiedziała ISB Mężyńska w środę. Dodała, że projekty, jeśli zostaną zrealizowane mogą zaowocować wzrostem zatrudnienia o ponad 2.800 osób. Ostatnio PAIiIZ przyczyniła się do podjęcia przez inwestorów decyzji o realizacji w Polsce trzech projektów związanych z energetyka wiatrową, wartych łącznie 132 mln euro, które przyniosły 560 nowych miejsc pracy.

"Najwięcej nowych miejsc pracy zapewnia inwestycja koncernu LM Glasfiber w Goleniowie, producenta śmigieł i konstrukcji aerodynamicznych, dzięki której zatrudnienie wzrosło o 480 osób" - powiedziała Mężyńska. Dodała, że inwestor wydał na projekt 60 mln euro i jest skłonny do dalszych inwestycji. W czwartek PAIiIZ podtrzymał prognozę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski w 2009 r. na ok. 7 mld euro.