W zamian resort planuje finansować podnoszenie kwalifikacji technicznych pracowników.

Tematyka szkoleń będzie musiała być powiązana z wiedzą w zakresie m.in.:

● automatyki,

● biotechnologii,

● chemii,

● fizyki,

● informatyki,

● inżynierii materiałowej i środowiskowej,

● matematyki,

● budowy maszyn,

● ochrony środowiska

● wzornictwa.

Jak widać, te szkolenia są zbliżone tematycznie do kierunków studiów technicznych, które są obecnie tworzone na uczelniach wyższych przy wsparciu z funduszy unijnych.

Dodatkowo unijne pieniądze mają finansować szkolenia z zakresu tzw. kompetencji społecznych (np. zarządzenie, negocjacje) dla pracowników o wyższym i średnim wykształceniu technicznym. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, takim pracownikom często brakuje wiedzy i umiejętność z zakresu komunikacji społecznej.

Zmiana będzie dotyczyła tylko szkoleń, które są finansowane na poziomie krajowym. Mogą w nich uczestniczyć firmy, które działają w kilku regionach Polski (w ramach poddziałania 2.1.1 w programie Kapitał Ludzki). Nie obejmie ona kompleksowych programów szkoleniowych, przygotowywanych dla jednego, konkretnego przedsiębiorstwa. Nadal dotacje na szkolenia na poziomie regionalnym będą mogły być przeznaczone na szkolenia o charakterze podstawowym.

Projekt zmian został już przygotowany i zostanie zatwierdzony pod koniec listopada. Będzie obowiązywał od pierwszego przyszłorocznego konkursu.

Według informacji uzyskanych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, konkurs na dotacje w poddziałaniu 2.2.1 odbędzie się w I kwartale 2010 r. Nie wyznaczono jeszcze jego budżetu.