W ubiegłym roku wydanie takiej kwoty deklarowało jedynie 37 proc. ankietowanych. Z kolei na prezenty ponad połowa z nas - 54 proc. - przeznaczy od 100 do 500 zł. Zawirowania w gospodarce i wzrost bezrobocia nie zniechęcają nas do świątecznych zakupów. Tylko co czwarty ankietowany deklaruje, że jego wydatki będą niższe niż przed rokiem.

- Święta i prezenty to tak silna tradycja, że Polacy z nich nie zrezygnują. Nawet jeśli boją się o pracę albo ich wynagrodzenia spadły, to prezenty kupią kosztem innych wydatków, zwłaszcza na dobra trwałego użytku czy wakacje - mówi prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PricewaterhouseCoopers.