"Wypłaciliśmy 12,75 mld zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2009 rok - poinformował PAP w czwartek rzecznik PZU Michał Witkowski.

Wypłata dywidendy to efekt podpisanej w październiku 2009 roku ugody pomiędzy Skarbem Państwa a holenderskim Eureko, największymi akcjonariuszami PZU. Skarb Państwa ma 55 proc. akcji PZU, a Eureko 32 proc. Jednym z elementów porozumienia akcjonariuszy PZU jest wejście spółki na GPW, do czego dojść ma w 2010 roku.

>>> Polecamy: "Skarb Państwa zawarł porozumienie z Eureko"

Z wypłaconej zaliczki do Eureko trafiło około 7 mld 757 mln zł. 3 mld 473 mln zł trafiło do Skarbu Państwa, a ponad 1,5 mld zł do pozostałych akcjonariuszy.

Eureko potwierdziło w czwartkowym komunikacie, że otrzymało dywidendę z PZU. "Otrzymanie dywidendy jest warunkiem, po spełnieniu którego Eureko formalnie zakończy postępowanie arbitrażowe na podstawie "Umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji". Postępowanie arbitrażowe pozostaje zawieszone od maja 2009 r., kiedy to Eureko rozpoczęło poufne negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa" - oświadczyło Eureko w komunikacie.

"Obie strony postrzegają wypłatę dywidendy jako pierwszy krok w realizacji Umowy Ugody i Dezinwestycji zawartej 1 października 2009 r. Kolejnym krokiem będzie odbycie zaplanowanego na 2 grudnia 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zadecyduje o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej oraz o zmianach w statucie PZU" - czytamy w komunikacie Eureko.

Z kolei resort skarbu podkreślił w czwartkowym komunikacie, że "zakończenie sporu to realizacja strategicznego celu Skarbu Państwa uczynienia z PZU silnej instytucji finansowej(...). PZU już jest największym ubezpieczycielem w Europie Środkowo - Wschodniej, a dzięki debiutowi będzie w pełni mógł wykorzystać potencjał dalszego rozwoju. Zakończenie sporu otwiera przed spółką nowe możliwości budowy jeszcze silniejszej pozycji w Europie" - podkreśliło ministerstwo.

>>> Czytaj też: "Zysk grupy PZU wzrósł o prawie 50 proc."

Między Eureko i MSP trwał konflikt dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela. Postępowanie polskiego rządu Eureko zaskarżyło do Trybunału Arbitrażowego w Londynie. W sierpniu 2005 r. Trybunał uznał, że Polska naruszyła polsko-holenderską umowę o wzajemnej ochronie inwestycji. Polski rząd apelował w sprawie niekorzystnego wyroku arbitrażu, jednak 26 listopada ub.r. belgijski sąd odrzucił apelację. Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU, Eureko szacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Efektem zawartej na początku października ugody jest odzyskanie przez SP kontroli nad spółką i wypłata holenderskiemu ubezpieczycielowi 4,77 mld zł, z czego 3,55 mld zł z dywidendy specjalnej PZU, przynależnej Skarbowi Państwa. Dodatkowo 1,224 mld zł trafi do Eureko ze sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU, które SP wniesie do spółki specjalnego przeznaczenia - Kappa.