"Bank Millennium S.A. uzyskał potwierdzenie ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), odnośnie zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów EBOR średnioterminowej pożyczki walutowej, która udzielona zostanie przez EBOR Bankowi Millennium S.A. Kwota pożyczki wyniesie 100 mln EUR, zaś jej ostateczna spłata nastąpi w okresie 5 lat od daty zawarcia stosownej umowy"- podano w komunikacie.

"Zawarcie umowy pożyczki, o której mowa wyżej, przewidywane jest w ciągu najbliższych dni"- czytamy dalej. Bank podał, że środki pozyskane w ramach pożyczki będą przeznaczone na zwiększenie skali finansowania klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększenie akcji kredytowej w tym segmencie klientów jest jednym z kluczowych elementów aktualnej strategii banku. Na początku listopada, prezes zarządu Banku Millennium, Bogusław Kott informował, że oprócz planowanego na I kw. 2010 podwyższenia kapitału o kwotę ok. 1 mld zł, bank chce pozyskać średnioterminowe finansowanie rzędu 200-300 mln euro, ze względu na zmianę strategii działania na ofensywną.

Bank wyznaczył sobie wówczas nowe cele biznesowe. Rok 2010 bank chce zamknąć liczbą 1,5 mln klientów detalicznych i 15 tys. klientów korporacyjnych wobec 1,1 mln i 9,6 tys. obecnie. Celem grupy jest konsolidacja udziału w rynku detalicznym na poziomie ok. 7 proc. i w rynku przedsiębiorstw na poziomie ok. 5 proc. do 2012 roku. Bank chce także zwiększyć do 7 proc. udział w obrotach factoringowych. Bank Millenium miał 86,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 125,58 mln zł zysku rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 65,96 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 377,85 mln zł zysku rok wcześniej.