HTLStrefa

Terantium Investments, spółka w 100% należąca do funduszu private equity EQT, która ogłosiła publiczne wezwanie do składania ofert sprzedaży 100% akcji HTLStrefa, producenta nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych, przekroczył już poziom 80%. Cena za jedną akcję wynosi 13,71 zł , co daje łączną wartość wezwania 885,6 mln zł za 100% akcji.

BankBPH

BankBPH zawarł z GE Capital International Holdings Corporation (GECIHC) umowę o pożyczkę podporządkowaną wysokości 120 mln franków szwajcarskich (327, 16 mln zł). Środki uzyskane z pożyczki będą przedmiotem ubiegania się przez BankBPH o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na zaliczenie ich do funduszy uzupełniających Banku.

Warimpex

Spółka deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG miała 0,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 0,96 mln euro straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,91 mln euro wobec 3,43 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 23,18 mln euro wobec 24,65 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Warimpex miała 98,19 mln euro skonsolidowanej straty netto wobec 0,89 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 58,07 mln euro wobec 66,24 mln euro.

Pegas

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens miał 6,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2009 roku wobec 0,27 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,27 mln euro wobec 5,39 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 30,06 mln euro wobec 35,42 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Pegas miała 22,05 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 23,50 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 93,25 mln euro wobec 110,77 mln euro.

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens, notowany na GPW, podniósł prognozę tegorocznego zysku EBITDA i obecnie oczekuje, że wynik ten będzie o 5% niższy niż w 2008 r., kiedy wyniósł 39,5 mln euro wobec spadku o 10% prognozowanego w marcu br.

Silvano Fashion Group

Estońska spółka Silvano Fashion Group miała 8,09 mln EEK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 8,43 mln EEK zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 32,40 mln EEK wobec 41,28 mln EEK zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 329,03 mln EEK wobec 429,40 mln EEK rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Silvano miała 43,72 mln EEK skonsolidowanej straty netto wobec 40,57 mln EEK zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 898,10 mln EEK wobec 1243,75 mln EEK.

W przeliczeniu na euro strata netto w I-III kw. 2009 r. wyniosła 2,79 mln euro wobec 2,59 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 57,40 mln euro i 79,49 mln euro.