Z danych KE wynika, że w całej UE 23 proc., a w Irlandii czy Szwecji nawet ponad 40 proc. klientów, dokonuje rezerwacji tego typu pakietów. Wiele z nich nie jest objętych unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony.

Regulująca kwestie zorganizowanych podróży unijna dyrektywa obowiązuje od 1990 r. Powstawała wtedy, gdy najbardziej popularnym rodzajem wakacji był dwutygodniowy pakiet rezerwowany w biurze podróży. Dyrektywa daje klientom m.in. prawo do unieważnienia umowy bez ponoszenia kary, chroni ich na wypadek bankructwa organizatora wyjazdu lub linii lotniczych, a także nakłada na instytucje odpowiedzialność za ich usługi.

W ocenie Komisji, dyrektywa z 1990 r. nie odpowiada już realiom rynku usług turystycznych. "Internet i tanie linie lotnicze przyczyniły się do zmiany modeli biznesowych i zachowania konsumentów" - argumentuje Komisja. Chce rozszerzyć działanie dyrektywy na nowe rodzaje pakietów, które klienci tworzą sami, często on-line, za pośrednictwem partnerskich stron internetowych.

"Musimy wprowadzić sprawiedliwe reguły gry, by zapewnić wyrównaną konkurencję między przedsiębiorstwami. Szczególną uwagę należy poświęcić kwestiom niewypłacalności. Każdy, kto widział w telewizji tysiące urlopowiczów tkwiących na lotniskach po bankructwach Sky Europe, XL, Futura i Zoom, zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas na zdecydowane poruszenie sprawy rozszerzenia podstawowej ochrony konsumentów w przypadku niewypłacalności na różne rodzaje pakietów" - poinformowała komisarz UE ds. konsumentów Meglena Kunewa.

KE uważa, że w następstwie ostatnich bankructw linii lotniczych, trzeba rozważyć, czy podstawowa ochrona na wypadek niewypłacalności nie powinna obejmować także zakup zwykłych biletów lotniczych bez powiązanych usług.

Komisja swoje propozycje przedłożyła w czwartek do konsultacji społecznych, które mają potrwać do lutego przyszłego roku. Wniosków można się spodziewać jesienią 2010 r. Komisja przygotowuje także przegląd praw pasażerów linii lotniczych, który dotyczyć będzie szerokiego zakresu spraw konsumenckich, włącznie z niewypłacalnością linii lotniczych.