Rozporządzenie w tej sprawie z upoważnienia ministra finansów Jacka Rostowskiego podpisała wiceminister w tym resorcie Elżbieta Suchocka-Roguska. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Traktacie Akcesyjnym ARiMR musiała uzyskać akredytację na każde działanie oddzielnie. Wcześniej Agencja uzyskała taką zgodę na wszystkie pozostałe; w ramach PROW realizowane są 22 projekty - sześcioma zajmuje się samorząd terytorialny, jednym Agencja Rynku Rolnego i jednym Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

>>> Czytaj też: "Fundusze unijne dla obszarów wiejskich będą łatwiej dostępne"

ARiMR jest jedną z dwóch agencji płatniczych w Polsce. Po to, by mogła ona w pełni realizować zadania Wspólnej Polityki Rolnej, a przede wszystkim wypłacać środki uzyskane z UE, musi do tego zostać upoważniona (akredytowana) przez ministra finansów. Następuje to na wniosek audytora, którego zadaniem jest sprawdzenie przygotowania agencji do realizacji programów poprzez m.in. przeglądanie procedur czy skontrolowania pracy systemu informatycznego. Audytorem była międzynarodowa firma doradcza KPMG.

Ostatnia akredytacja dotyczy działań: "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenia instrumentów zapobiegawczych" (dotacje dla nadleśnictw w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych), "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" oraz "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" (dofinansowanie uzyskiwania certyfikatów jakościowych).

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziane jest 17,2 mld euro. Dotychczas Agencja wypłaciła 11 mld zł, a do końca tego roku chce przekazać rolnikom jeszcze miliard złotych.