W Ministerstwie Skarbu dojrzewa pomysł zmiany dotychczasowej koncepcji prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych - wynika z informacji gazety. Jedyny kandydat do przejęcia większościowego pakietu akcji GPW - niemiecka Deutsche Boerse - niekoniecznie może być najlepszym partnerem do rozwoju polskiej spółki, a poza tym ciężko się negocjuje wyłącznie z jednym oferentem.

"Ponieważ jest tylko jeden chętny, siłą rzeczy musimy rozważać różne scenariusze, z których najbardziej naturalnym wydaje się sprzedaż akcji poprzez giełdę" - mówi "Rzeczpospolitej" osoba zbliżona do resortu skarbu.

Więcej: "Rzeczpospolita"