Formalnie Bułgaria spełniła wszystkie wymagania ekonomiczne, w tym kryteria dotyczące inflacji - stwierdził na spotkaniu ze studentami w Sofii Diankow, cytowany przez dziennik "Standart" w piątek. Przystąpienie Bułgarii do ERM II - dodał - obecnie zależy od czynników politycznych, w tym od udowodnienia stabilności prognoz i tendencji rozwoju. Istnieje wiele nieformalnych warunków, które Bułgaria powinna spełnić, by przekonać KE i Europejski Bank Centralny, że może przystąpić do ERM II. Najważniejszym jest udowodnienie, że polityka gospodarcza, którą prowadzi Sofia, będzie przewidywalna i zagwarantuje stabilność w ciągu następnych 10-15 lat. Minister Diankow przypomniał, że najważniejszym celem rządu jest niedopuszczenie do deficytu budżetowego za 2009 r. i przyjęcie zrównoważonego budżetu za przyszły rok.

"Spodziewamy się zrównoważonego budżetu, lecz nie możemy sobie pozwolić, jak Grecja, by powiedzieć: myśleliśmy, że deficyt budżetowy wyniesie 3 proc., lecz po ponownym obliczeniu okazało się, że mamy 13-procentowy" - zauważył. Wcześniej minister mówił, że Bułgaria poczyni odpowiednie kroki w celu przystąpienia do ERM II na początku 2010 r.