Z ogólnopolskiego raportu ZBP o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości wynika, że od początku roku widoczny jest wzrost akcji kredytowej. W III kw. sięgnęła ona 10,95 mld zł, podczas gdy w II kw. było to 9,36 mld zł, a w I kw. zaledwie 7,61 mld zł. Po trzech kwartałach stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł 209,47 mld zł, a liczba czynnych umów przekroczyła 1,36 mln. Rośnie także liczba zawieranych umów. W III kw. wyniosła 52,88 tys. wobec 45,58 tys. w II kw. i 37,94 tys. w I kw. tego roku. "Rok temu mówiliśmy, że spodziewamy się w 2009 r. ok. 190 tys. sztuk kredytów na kwotę ok. 43-45 mld zł, czyli mniej, niż w roku poprzednim i jednocześnie osiągnięcia poziomu ok. 230 mld zł na koniec tego roku. I wygląda na to, że uda się to zrobić"- powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Dodał, że w przyszłym roku w segmencie klientów detalicznych banki udzielą około 215 tys. kredytów hipotecznych. "Jeśli chodzi o 2010 rok, to myślenie o poziomach 45-48 mld zł jest wielce prawdopodobne"- powiedział Pietraszkiewicz.

Dane dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości pokazują, że spadek cen wyhamował, a w kilku dużych miastach (Wrocław, Łódź, Katowice) ceny w ostatnich kwartałach pozostawały niemal na niezmienionym poziomie. Rosną natomiast we wszystkich województwach ceny transakcyjne gruntów rolnych. Średnia cena transakcyjna za metr kw. mieszkania w Warszawie wyniosła 7.853 zł w III kw., w Krakowie 6.526 zł, w Poznaniu 5.952 zł, w Gdańsku 5.799 zł. Średnia cena transakcyjna za metr kw. mieszania na Mazowszu w III kw. sięgnęła 6.835 zł. Średnia cena gruntów w III kw. wyniosła 16.370 zł za 1 hektar, co oznacza wzrost o 747 zł, tj. o 4,8% w skali kwartału. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (31.997 zł), śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim, a najniższe w lubelskim (9.574 zł), podkarpackim i lubuskim.