"Intencją MSP jest sprzedaż pakietu kontrolnego w wysokości ponad 50 proc. inwestorowi branżowemu za cenę odzwierciedlającą premię za kontrolę" - czytamy w komunikacie MSP. "W okresie poprzedzającym sprzedaż pakietu kontrolnego zamiarem MSP jest, by Enea (ENEA), będąca w pierwszej dziesiątce największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie, stała się składnikiem WIG i innych kluczowych indeksów giełdowych. MSP będzie dążyć do zwiększenia zainteresowania spółką na rynkach kapitałowych, w tym do zwiększenia liczby akcji spółki będących w wolnym obrocie na GPW" - napisano. Resort skarbu liczy, że włączenie Enei do indeksów GPW zwiększy zainteresowanie spółką wśród inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, w tym krajowych funduszy emerytalnych.

W wyniku ubiegłorocznej emisji akcji należący do szwedzkiego rządu koncern energetyczny Vattenfall objął 18,7 proc. udziałów w Enei. Pod koniec lipca br. Ministerstwo Skarbu zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie kupna 67,05 proc. akcji spółki. 17 sierpnia minister skarbu podjął decyzję o dopuszczeniu do kolejnego etapu prywatyzacji Enei RWE AG z siedzibą w Niemczech. W połowie października niemiecki koncern energetyczny nie złożył wiążącej oferty kupna większościowego pakietu; był jedynym oferentem. Enea jest jedną z czterech grup energetycznych w Polsce; dystrybuuje energię elektryczną w północno-zachodniej części kraju. Jej udział w krajowym rynku energii elektrycznej wynosi 15 proc.; spółka sprzedaje prąd niemal 2,5 mln klientów. Do spółki należy m.in. Elektrownia Kozienice.