FELIETON

Jak to z przewodnikami bywa, informacje z jednego źródła nie zawsze są kompletne, więc staram się przeglądać jak najwięcej porannych raportów analitycznych. Zdarza się, że wiadomość, która wydała mi się istotna, nie znajduje odbicia w tych raportach. Zastanawiam się wtedy, czy przeceniłem jej wagę, czy też może analitycy jej nie docenili.

Tak jest z czwartkową informacją o tym, że Telefonia Dialog dostała ponad 22 mln zł unijnego dofinansowania do projektu budowy 70 tys. abonenckich łączy światłowodowych. Z mojego punktu widzenia to istotny news. Z punktu widzenia analityków – wiadomość niegodna wzmianki.

News oznacza, że mimo częstych wymian zarządów, kontrolowany przez KGHM operator kontynuuje, choć w ograniczonym zakresie, inwestycje w światłowody wprost do domu. Ani Telekomunikacja Polska, ani Netia nie ogłosiły takich planów, choć chyba dla wszystkich telekomunikacyjnych ekspertów jasne jest, że przyszłością i to nieodległą jest światłowód.

Drugi news z wiadomości: Dialog dołączył do kilku innych operatorów, którzy dostali unijne dofinansowanie na telekomunikacyjne projekty związane z najnowszymi technologiami. Nie przypominam sobie, by w tym gronie była Netia.

Trzeci wymiar wiadomości to koszt światłowodu do domu. 70 tys. łączy zainstalowanych w miastach, w których Dialog ma swą infrastrukturę, ma kosztować 56 mln zł. To oznacza, że jedno łącze kosztować będzie ok. 800 zł. Ten koszt będzie arcyważną informacją, gdy przyjdzie kiedyś analitykom oceniać efektywność inwestycyjną nowej strategii TP, a także efektywność działań inwestycyjnych Netii.