Rezultaty najnowszego raportu na temat prognoz biznesowych, opublikowane przez KPMG, dostawcę usług dla wielkich firm, sugerują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy aktywność gospodarcza zdecydowanie wzrośnie. Ale odrodzenie może być w mniejszym stopniu widoczne w Europie i Japonii, gdzie producenci w tym okresie najpewniej dalej będą redukować zatrudnienie.

Te dobre wieści przychodzą w momencie, gdy Europejski Bank Centralny przygotowuje się w tym tygodniu do spotkania w sprawie wysokości stóp procentowych, a Ben Bernanke oczekuje na przesłuchania związane z jego ponowną nominacją na prezesa Rezerwy Federalnej USA.

Po upadku banku Lehman Brothers, gospodarki na całym świecie doświadczyły niemal zsynchronizowanego załamania się aktywności. Chociaż wyniki były gromadzone przed wydarzeniami w Dubaju z zeszłego tygodnia – co mogło na całym świecie pogorszyć nastroje gospodarcze – sondaż KPMG pokazuje, że w październiku wśród firm produkcyjnych i usługowych optymizm był najwyższy w USA i w tzw. krajach BRIC – Brazylii, Rosji, Indii i Chinach.

Globalny sondaż 6 200 firm, przeprowadzony po raz pierwszy także w USA i Japonii, ocenia trendy aktywności poprzez odjęcie odsetka firm przewidujących w następnym roku spadek od odsetka spółek spodziewających się wzrostu. Dla USA bilans jest pozytywny i wynosi 65,6 proc. w usługach i 54 proc. w przemyśle. Dla krajów BRIC odpowiednie wielkości wynoszą 51,9 proc. i 54,1 proc.

„To godny uwagi zwrot w nastrojach biznesu, znacznie lepszy niż mogliśmy się spodziewać, zwłaszcza w USA” – mówi Alan Buckle, szef globalnego doradztwa w KPMG.

Wśród krajów BIRC, wyjątkowo silny optymizm reprezentuje Brazylia. Jednak wyniki te są bardziej otrzeźwiające dla Japonii i Unii Europejskiej. W UE za wzrostem aktywności biznesowej opowiada się ostatecznie 37,7 proc. firm usługowych i 33,9 proc. produkcyjnych.

Wyniki te oznaczają znaczną poprawę w porównaniu z okresem sprzed kilku miesięcy. Jednak obraz w UE jest przyciemniony z powodu obaw producentów o perspektywy zatrudnienia. Zdecydowanie więcej spodziewa się konieczności zwolnień pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy niż potrzeby zatrudnienia dodatkowej siły roboczej. W Japonii zarówno firmy usługowe, jak i przemysłowe oczekują cięć w zatrudnieniu.

Oficjalne dane PKB wskazują, że recesja w Niemczech i Francji zakończyła się w drugim kwartale tego roku, podczas gdy 16 krajów strefy euro, jako całość, powróciło do wzrostu w trzecim kwartale. Dla odmiany, brytyjska gospodarka dalej spada.

Tym niemiej sondaż KPMG pokazuje, że odbicie w przemyśle Wielkiej Brytanii jest szybsze niż w którymkolwiek spośród badanych krajów UE, niemal tak dynamiczne jak w USA – prawie na pewno wspierane przez słabość funta. Spodziewany wzrost aktywności w brytyjskim sektorze usług jest bardziej stonowany, ale wciąż silniejszy niż w Niemczech i przeciętne w całej UE.

Według sondażu KPMG, Grecja jest jedynym krajem, w którym producenci spodziewają się spadku aktywności w okresie najbliższych 12 miesięcy.