"Deutsche Boerse nie złożyło poprawionej oferty, w związku z tym MSP opracuje nową strategię. Będzie ona zbliżona do tej z 2008 roku, co oznacza m.in. wprowadzenie giełdy na giełdę" - powiedziała Schmid. Deutsche Boerse - jedyny inwestor, który złożył ostateczną ofertę w transzy inwestora strategicznego - zostało poproszone o doprecyzowanie do piątku oferty dotyczącej przyszłości i rozwoju GPW. Wiceminister przypomniała, że wówczas strategia ta nie została zrealizowana z powodu trudnej sytuacji na rynkach finansowych.

Według rozważanej nowej koncepcji, skarb państwa miałby zaoferować 15 proc. akcji inwestorom indywidualnym, 30 proc. funduszom emerytalnym, inwestycyjnym i private equity, a kolejne 30 proc. - członkom giełdy (czyli polskim i zagranicznym domom maklerskim).

Pod koniec lipca MSP zakwalifikowało do kolejnego etapu prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich czterech kandydatów - Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Nasdaq OMX i NYSE Euronext - którzy w połowie czerwca złożyli wstępne oferty. Podano wtedy, że cały proces sprzedaży 51,00-73,82 proc/ akcji giełdy inwestorom branżowym resort chce zakończyć jeszcze w 2009 r. MSP dopuszczało także sprzedaż do 22,82 proc. akcji członkom giełdy. Sprzedaż pozostałych 25 proc. + 1 akcja planowana była w ciągu następnych 2-3 lat.