Relatywnie dobra sytuacja gospodarcza w Polsce nie uchroniła jednak przed koniecznością cięcia wydatków i nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. W jej efekcie tegoroczny deficyt zwiększono z 18,2 mld zł do ponad 27 mld zł. Niższy niż w poprzednich latach wzrost gospodarczy i związany z tym spadek dochodów państwa nie pozostał bez wpływu ustawę budżetową na 2010 r. Resort finansów zakłada, że deficyt w przyszłym roku może wynieść ponad 52 mld zł.

Wskutek kryzysu Polska musiała zweryfikować swoje plany związane z przystąpieniem do strefy euro. Zgodnie z deklaracjami premiera Donalda Tuska z 2008 r. Polska miałaby przyjąć unijną walutę w 2012 r. W lipcu br. Ministerstwo Finansów oficjalnie wycofało się z tego planu i jak dotąd nie podało nowej daty.

STYCZEŃ

1.1. - W życie weszła nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią podatnik, który złoży korektę deklaracji podatkowej i dobrowolnie zapłaci zaległy podatek, zostanie obciążony niższymi odsetkami za zwłokę.

16.1. - Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę budżetową na 2009 rok. Zaplanowano, że dochody wyniosą ponad 303 mld zł, a wydatki nie więcej niż 321,2 mld zł; deficyt miałby wynieść prawie 18,2 mld zł. Przewidywano, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,9 proc., wzrost płac w sferze budżetowej - 3,9 proc., a PKB wzrośnie o 3,7 proc.

27.1. - Rząd ogłosił plan oszczędności budżetowych na kwotę 17 mld zł oraz zweryfikował prognozy dla polskiej gospodarki. Poszczególne resorty zobowiązano do ograniczenia swoich wydatków o 10 proc.

LUTY

10.2. - Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska złamała unijne prawo naliczając podatek akcyzowy od energii elektrycznej. Zgodnie z unijnymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy energii przez dystrybutora lub redystrybutora, a polskie regulacje przewidywały, że następuje on w momencie wydania energii przez producenta. W efekcie elektrownie złożyły wnioski o zwrot kilku miliardów złotych akcyzy.

16.2. - NBP opublikował "Raport z pełnego uczestnictwa RP w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej" poświęcony przystąpieniu Polski do strefy euro. Bank wskazał w nim, że wprowadzenie euro w Polsce w długiej perspektywie będzie korzystne dla gospodarki. Z powodu kryzysu autorzy dokumentu nie zarekomendowali przystąpienia Polski do mechanizmu ERM2 w 2009 roku. Rząd planował wprowadzenie euro w 2012 roku i przystąpienie do mechanizmu ERM2 w połowie 2009 r.

18.2. - Ministerstwo Finansów poinformowało, że wymieniło na rynku część unijnych funduszy. Złoty zyskał zarówno w stosunku do euro, jak i dolara oraz franka. Resort wyjaśnił, że transakcji dokonano ze względu na "bardzo atrakcyjny kurs wymiany złotego".