Rząd poinformował w grudniu, że wypełnił z nawiązką plan wydania w tym roku 16,8 mld zł z funduszy Unii Europejskiej; do Brukseli zostaną wysłane faktury na 17,5 mld zł. W konsekwencji Polska zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem wydawania środków unijnych przyznanych na lata 2007-2013.

Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku:

LUTY

10.2. - Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała rozporządzenie w sprawie zaliczek dla przedsiębiorców korzystających z funduszy unijnych. Miało ono przyspieszyć wydawanie unijnych pieniędzy i ułatwić przedsiębiorcom aplikowanie o nie.

24.2. - Komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Huebner ogłosiła wydłużenie o pół roku terminu na wykorzystanie funduszy strukturalnych przyznanych krajom Unii jeszcze w budżecie 2000-2006.

MARZEC

12.3. - Bożena Lublińska-Kasprzak została nowym prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

KWIECIEŃ

28.4. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że od maja 2004 do grudnia 2007 r. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych oddano do użytku 192,5 km autostrad, 90 km dróg ekspresowych oraz 84 km obwodnic.