Przyjęty został Pakiet Antykryzysowy, który ma pomóc pracodawcom i pracownikom przetrwać trudny okres spowolnienia gospodarczego. Na razie, jak podaje resort pracy, największe zainteresowanie wzbudzają regulacje dotyczące np. możliwości wprowadzania przez pracodawców elastycznego czasu pracy, urlopów postojowych, wydłużenia okresów rozliczania czasu pracy.

Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku:

STYCZEŃ

9.1. - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zgodnie z nią FRD będzie mógł otrzymywać pieniądze zarówno z ZUS, jak i sprywatyzowanego majątku Skarbu Państwa, także po 2008 r. Zmiany weszły w życie z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2009 r.

LUTY

4.2. - Forum Związków Zawodowych złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, czy obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa o emeryturach pomostowych jest zgodna z konstytucją. Związkowcy argumentowali, że ustawała łamie zasadę praw nabytych, gdyż odbiera prawo do wcześniejszego o 5 lat przechodzenia na emeryturę osobom, które rozpoczynając pracę zawodową miały prawo do korzystania z takiego przywileju.

MARZEC

13.3. - Organizacje pracodawców (BCC, KPP, PKPP Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego) i związki zawodowe (Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) podpisały Pakiet Antykryzysowy. Jest to 13 punktów z dziedziny prawa pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dotyczących zmian w prawie pracy i podatkach, mających pomóc firmom i pracownikom przetrwać kryzys w gospodarce.

Minister pracy Jolanta Fedak zaproponowała obniżenie z 7 do 3,5 proc. maksymalnej wysokości opłat, jakie mogą pobierać od składek płaconych przez ubezpieczonych Otwarte Fundusze Emerytalne. Wyjaśniała, że dzięki temu w kieszeniach ubezpieczonych, tylko w 2010 r., zostanie ponad 700 mln zł.