Zainicjowanie 13 nowych inwestycji w źródła wytwórcze, wdrożenie międzynarodowych standardów rachunkowości, spójna promocja marki Energa, poprawa wyniku finansowego netto Grupy Energa (po III kwartałach 2009 roku do kwoty 426 mln zł, co oznacza 11-procentowy wzrost w stosunku do 2008 roku) – to tylko niektóre zadania wykonane w 2009 roku.

>>> Polecamy: Energa zainwestuje w tym roku ponad 1,3 mld zł

Konsekwentna realizacja strategii daje swój praktyczny wyraz w postaci podpisanych porozumień inwestycyjnych z takimi podmiotami, jak Lotos, PGNiG, ESB International czy wreszcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania inwestycji sieciowych Grupy Energa w wysokości 1 mld zł.

– Rok 2009 to dla Grupy Energa udany okres. Podjęliśmy i realizujemy wiele konkretnych działań we wszystkich obszarach celów strategicznych Grupy. Sfinalizowaliśmy umowy inwestycyjne oraz umowę o finansowaniu z tak znakomitymi partnerami. Osiągnięte efekty pozwalają bardziej optymistycznie patrzeć na pozycję Grupy Energa i coraz śmielej realizować przyjętą rok temu strategię jej rozwoju – ocenia Mirosław Bieliński, prezes Energi.

>>> Polecamy: Energa wyda miliardy złotych na nowe inwestycje

Inwestycje w sieci

W 2009 roku Grupa Energa rozpoczęła kilkanaście zupełnie nowych projektów inwestycyjnych. Ich wartość szacowana jest na ponad 22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłoną inwestycje w nowe moce wytwórcze, zaś ponad 7 mld zł – w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej.