Niewiele mniej, bo 59 proc. spodziewa się wzrostu bezrobocia, 53 proc. - wzrostu emigracji zarobkowej, 48 proc. wzrostu przestępczości, a 46 proc. pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju.

>>> Polecamy: Bezrobocie w Polsce wzrośnie nawet do 16 proc.

Przytłaczająca większość ankietowanych - 79 proc. - uważa, że w 2010 r. nie można oczekiwać poprawy publicznej opieki zdrowotnej, a przeciwnego zdania jest 14 proc. osób. Co drugi Polak (51 proc.) spodziewa się powstania nowej partii politycznej i taki sam odsetek (50 proc.) końca koalicji PO-PSL.