Ostatnie dwa tygodnie są udane dla posiadaczy walorów Polimex-Mostostal (POLIMEXMS). Inwestorzy doceniają niewątpliwy atut spółki jakim jest pokaźny portfel zamówień, którego wartość sięga 8 mld zł. Pozytywny wydźwięk ma informacja o sprzedaży przez budowlaną spółkę Hotelu Warszawa i jednoczesnym podpisaniu umowy na generalne wykonawstwo robót budowlanych na tym obiekcie na kwotę 90 mln zł brutto. Termin rozpoczęcia prac to wiosna 2010r., a umowa przewiduje rozszerzenie zakresu prowadzonych robót i podwyższenie kwoty wartości po opracowaniu dokumentacji wykonawczej. Polimex sprzedał nieruchomość grupie osób fizycznych, jednak spółka nie podała dokładnej kwoty jaką uzyskała z transakcji. Polimex kupił hotel dwa lata temu płacąc wówczas ok.25 mln zł.

Plany realizacji inwestycji przez Polimex na tym obiekcie pokrzyżował fakt, że obiekt objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Decyzja o sprzedaży Hotelu Warszawa podyktowana była faktem, że od dwóch lat Polimex bezskutecznie poszukiwał partnera, który przejąłby ciężar finansowania inwestycji. Oczekiwana przez Polimex cena sprzedaży to ok. 60 mln zł, jednak z uwagi na obecną sytuację na rynku nieruchomości uzyskanie tej kwoty mogło okazać się trudne. Transakcja sprzedaży nieruchomości będzie miała pozytywny wpływ na wyniki spółki, poprawi jej przepływy pieniężne oraz umożliwi redukcję zadłużenia.

W gorszych nastrojach są za to akcjonariusze innej budowlanej spółki – Mostostalu Warszawa. W ubiegłym tygodniu spółka w związku ze znaczącymi opóźnieniami wykonawstwa robót stadionowych we Wrocławiu utraciła priorytetowy kontrakt na budowę jednej z czterech aren Euro 2012 o wartości ponad 700 mln zł brutto. Potwierdzają się natomiast przypuszczenia, że miasto Wrocław skorzysta z przysługującego mu zgodnie z zapisami kontraktu prawa domagania się odszkodowania za rozwiązanie umowy z winny wykonawcy. Maksymalna kara wynosi 10% wartości kontraktu czyli ok. 73 mln zł. Mostostal Warszawa nie zamierza jednak składać broni i sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie. W III kwartale 2009r. budowlana spółka utworzyła rezerwy o wartości 23 mln zł, które związane były z ryzykami towarzyszącymi realizacji dużych projektów. Zważywszy, że spółki z grupy Mostostalu odpowiadały za 50% prac przy budowie stadionu we Wrocławiu to dalsze utworzenie rezerw wydaje się być nieuniknione.

>>> Czytaj też: "Wrocław zerwał umowę z generalnym wykonawcą stadionu na Euro 2012"

Dzisiejsza sesja przynosi nieznaczne zniżkę na głównych parkietach zachodnioeuropejskich. Indeksy DAX oraz CAC40 po osiągnięciu wczoraj rocznych maksimów tracą zgodnie po 0,1%. Najbliższe sesje pod względem publikacji danych makroekonomicznych zapowiadają się niezwykle ciekawie. Dziś światło dzienne ujrzą dwie publikacje z USA: o godzinie 16.00 poznamy odczyt indeksu podpisanych umów kupna domów oraz dane o zamówieniach w przemyśle.