Zgodnie z nową ustawą wydłużony zostanie termin do rezygnacji z zaciągniętego kredytu. Konsument będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, a nie tak jak obecnie w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia.

Kkonsumenci nie będą już jednak mogli bezpłatnie odstąpić od kredytu konsumenckiego. W takim przypadku obowiązkowy będzie bowiem zwrot nie tylko pobranego kapitału, lecz także odsetek za okres korzystania z kredytu. Prowizja będzie pobierana również w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Ustawą o kredycie konsumenckim zostaną objęte kredyty do wysokości 75 tys. euro, co stanowi prawie czterokrotny wzrost w stosunku do pobieranych obecnie kwot. Projekt reguluje również tzw. chwilówki, a więc kredyty poniżej 200 euro.

– Konsument, zawierając umowę kredytu, musi mieć pełen zestaw zrozumiałych dla niego informacji co do spłaty odsetek, kursów walut, kapitalizacji odsetek – podkreśla Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.

Nowe przepisy powinny wejść w życie w II połowie 2010 r. Zostaną nimi objęte również kredyty hipoteczne w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących samej umowy, jak również obowiązków informacyjnych ciążących na bankach przed zawarciem umowy.

Zasady te odnosić się będą także do pożyczek lombardowych i tzw. chwilówek.

Więcej: "Kredyt konsumencki będzie wyższy, ale droższy"