"Myślę, że w ciągu najbliższych 10-15 dni zostanie opublikowany plan konsolidacji i rozwoju. Rzeczywiście zakładamy przekroczenie w tym roku I progu ostrożnościowego i dojście do poniżej 55 proc. w relacji do PKB. Jest to obszar niebezpieczny, należy powstrzymać narastanie długu. Działania mające to na celu zostaną wymienione w planie konsolidacji i rozwoju" - powiedział.

>>> Czytaj też: "Radziwiłł: Dług publiczny w relacji do PKB w 2009 nie przekroczył 50 proc."

Plan ten, według wcześniejszych wypowiedzi, ma zawierać między innymi regułę wydatkową powstrzymującą wzrost wydatków ponad pewien zakładany poziom.

"Narastanie długu będą powstrzymywać też zwiększone przychody z prywatyzacji" - powiedział Radziwiłł.