Założenia do zmian ustawy o kredycie konsumenckim dostosowują polskie przepisy do nowej dyrektywy unijnej w tej sprawie. Mamy na to czas do 11 czerwca 2010 r. Z danych UOKiK wynika, że w latach 2007-2008 średnia wysokość kredytu konsumenckiego zaciągniętego przez Polaków wyniosła ok. 5 tys. zł. W 2008 r. instytucje finansowe udzieliły kredytów o łącznej wysokości ponad 76 mld zł.

>>> Czytaj też: Za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego trzeba będzie zapłacić

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami, maksymalna kwota kredytu konsumenckiego ma wynosić 75 tys. euro, tj. ok. 255,5 tys. zł, zamiast obecnych 80 tys. zł. Osoba, która zadeklaruje chęć zaciągnięcia takiego kredytu, będzie mogła odstąpić od niego - bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni kalendarzowych. Teraz ma na to tylko 10 dni. Nowe zasady będą zobowiązane stosować wszystkie instytucje finansowe udzielające kredytów, a więc: banki, SKOK-i, parabanki, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek. Wszystkie one będą miały obowiązek badania zdolności kredytowej klienta przed udzieleniem mu kredytu. Obecnie muszą to robić tylko banki.

>>> Czytaj też: Kredytowy kryzys i nieściągalne długi

Nowością będzie tzw. Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy. Ma on zawierać takie informacje o kredycie jak: jego koszt, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia. Jak argumentują autorzy założeń, chodzi o to, by klient jak najwięcej wiedział o kredycie, mógł porównać różne oferty i podjąć świadomą decyzję gdzie i jaką pożyczkę zaciągnąć.

Przy informacji lub reklamie kredytu konsumenckiego instytucja pożyczkowa będzie musiała podawać nie tylko jego rzeczywistą roczną stopę procentową, ale także inne informacje o wszelkich kosztach związanych z uzyskaniem kredytu. Według założeń do projektu zlikwidowany ma być, obowiązujący obecnie, 5 proc. próg łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji i innych kosztów kredytowych. Aby zatem klient mógł wybrać korzystne dla siebie warunki pożyczki, będzie musiał być informowany o wszystkich jej kosztach na obowiązkowym Formularzu Kredytowym.

>>> Czytaj też: Banki zaostrzyły wymogi wobec kredytobiorców

Zasady dotyczące kredytu konsumenckiego wynikają z ustawy z 20 lipca 2002 r. Stanowi ona, że jest to każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. na zakup sprzętu RTV, AGD, usług remontowych itp.