Polimex-Mostostal

Spółka budowlana Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) sprzedała grupie osób fizycznych dawny Hotel Warszawa. Jednocześnie Polimex-Mostostal podpisał z kupującym umowę na generalne wykonawstwo robót budowlanych w tym obiekcie na kwotę ponad 90 mln zł brutto, z możliwością rozszerzenia zakresu prac i podwyższenia ww. kwoty po opracowaniu dokumentacji wykonawczej. Według spółki, przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi wiosną 2010 r. po wcześniejszym sfinalizowaniu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

BankBPH

Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła długoterminowy rating Banku BPH w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie Baa2. Rating siły finansowej (BFSR) został podwyższony z D- do D, co odpowiada kategoriom Ba3 i Ba2 według bazowej oceny kredytowej (BCA). Wszystkie oceny ratingowe otrzymały stabilną perspektywę.

Getin Bank i Noble Bank

Agencja ratingowa Moody's Investors Service wycofała ratingi Getin Banku ze względu na jego fuzję z Noble Bankiem (NOBLEBANK), podała agencja w komunikacie. Niniejsza decyzja ratingowa nie oznacza zmian wiarygodności kredytowej spółki. Getin Bank nie miał zadłużenia objętego ratingiem w chwili jego wycofania. >>>>

TVN

Stacja TVN była drugim najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce w 2009 roku, zarówno w peak time, jak i w ujęciu całodobowym, podała spółka TVN w komunikacie, powołując się na dane firmy ABG Nielsen.

Liderem pozostał TVP1 (20,9% udziału w rynku w ujęciu całodobowym wobec 22,6% w 2008 r.), natomiast TVN zepchnął TVP2 na trzecie miejsce (całodobowe udziały TVN to odpowiednio: 15,9% wobec 16,7%, a TVP2 - 15,4% wobec 16,8%).

Główny kanał Polsatu znalazł się na czwartym miejscu, z udziałami na poziomie 14,8% wobec 15,4% rok wcześniej.

Cersanit

Spółka Cersanit, która przejęła producenta płytek ceramicznych Opoczno w maju 2008 r., odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożonej na Opoczno przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) kary w wysokości ponad 900 tys. zł. Cersanit podkreśla, że przedmiotem zastrzeżeń UOKiK i podstawą wydania decyzji stwierdzającej ograniczenie konkurencji i nakładającej karę z tego tytułu były umowy z dealerami płytek ceramicznych, obowiązujące w spółce Opoczno SA w okresie lipiec 2006r. – kwiecień 2007r., to jest w okresie, gdy Cersanit S.A. nie był dominującym akcjonariuszem spółki Opoczno.

LPP

Skonsolidowane przychody grupy LPP wyniosły ok. 210 mln zł w grudniu i były o 5% niższe od obrotów zrealizowanych przez GK LPP i GK Artman (spółkę w 100% zależną od LPP) rok wcześniej.

W okresie styczeń - grudzień br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1 mld 992 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w 2008 roku o 6%.