Aby w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki na sieć odliczyć od dochodu, z faktury musi wynikać, jaka opłata jest pobierana za internet. Telekomunikacja Polska pomimo próśb swoich klientów nie respektuje takiej możliwości. Obiecuje, że najwcześniej od rozliczenia za 2010 rok jej klienci skorzystają z ulgi internetowej, gdyż w tym roku wdraża rozwiązanie, dzięki któremu korzystający z pakietów usług będą otrzymywać faktury, na których oprócz ceny całego pakietu będzie też wyszczególniona opłata za dostęp do internetu. Klienci otrzymają też korekty faktur za poprzednie miesiące 2010 roku, by mogli odliczyć wydatki na internet za cały 2010 rok.

Na fakturach za 2009 rok takiego wyszczególnienia nie było i nie będzie. Telekomunikacja nie zamierza wystawiać korekt faktur, które umożliwiłyby skorzystanie z ulgi internetowej.

Sprawa trafiła nawet do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który sprawuje funkcję kontrolną nad działaniem operatorów internetowych. Na niewiele się to zdało.

– Prezes UKE zaapelował do Telekomunikacji Polskiej o rozważenie możliwości wyszczególniania w fakturach opłaty za dostęp do internetu oraz ewentualnego wystawienia faktur korygujących – stwierdził Piotr Dziubak, rzecznik prasowy UKE.

Telekomunikacja odpowiedziała, że nie może wyszczególnić opłat za sieć na fakturach ze względu na problemy regulacyjnoprawne i uzależniła zmianę swojego stanowiska od przyjęcia rozwiązań, które zakłóciłyby wolną konkurencję na rynku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie mógł się na to zgodzić, co oznacza, że klienci Telekomunikacji nie skorzystają z ulgi na internet.

760 zł może odjąć od dochodu podatnik w ramach ulgi na internet

Więcej: Telekomunikacja blokuje ulgę na internet w PIT