Decyzję o utworzeniu takiej spółki, której samorząd wojewódzki będzie 100-procentowym właścicielem, podjął zarząd woj. śląskiego. Zgodę musi jeszcze wydać sejmik województwa.

"Spółka prawa handlowego do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich ma nie tylko troszczyć się o majątek, ale też zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie transportu kolejowego i poszerzyć ofertę przewozów regionalnych" - poinformowała w środę rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Aleksandra Marzyńska.

Spółka ma stać się właścicielem już kupionych przez samorząd bądź planowanych do zakupu pociągów - elektrycznych zespołów trakcyjnych. W 2008 r. za prawie 90 mln zł śląski samorząd kupił cztery szwajcarskie pociągi "Flirt" (dzierżawią je Przewozy Regionalne), w tym roku za ponad 187 mln zł zamówił w bydgoskiej firmie Pesa kolejnych osiem pociągów typu "Elf".

Jak informowano w grudniu, w kolejnych latach region zamierza m.in. wykorzystać środki Funduszu Kolejowego na zakup i odnowienie ok. 10 używanych składów - przy szacunkowym koszcie zakupu składu typu EN-57 ok. 1,2 mln zł i koszcie pełnej jego modernizacji rzędu 5 mln zł. Według marszałka woj. śląskiego Bogusława Śmigielskiego, powołanie własnej spółki kolejowej da samorządowi możliwość organizowania przewozów według własnej koncepcji oraz pozwoli na zlecanie wykonywania przewozów w trybie bezprzetargowym, dla wewnętrznego podmiotu.

"Powołanie spółki będzie oznaczało uściślenie rzeczywistych kosztów i przychodów tej działalności na terenie województwa, co ma wpływ na wysokość kwot przeznaczanych na dofinansowanie przewozów" - uważa marszałek. Rocznie samorząd wydaje na finansowanie przewozów kolejowych ok. 100 mln zł.

Według samorządowców, działalność spółki wpłynęłaby także na poprawę jakości przewozów kolejowych w regionie i umocniła "zdrową konkurencję". Śląscy samorządowcy uważają, że takie rozwiązanie da im większy wpływ na organizację i koszty komunikacji kolejowej. Obecnie województwo ma 9,2 proc. udziałów w spółce Przewozy Regionalne, wcześniej należącej do grupy PKP. Taki udział oznacza niewielki wpływ na firmę.

>>> CZYTAJ TEŻ: Niemiecki DB Bahn wkrótce zacznie wozić pasażerów w Polsce

Zgodnie z przepisami, w zakresie transportu zbiorowego samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, a także kupowanie pociągów należy do zadań własnych samorządu województwa.