"Razem z przychodami uzyskanymi dla spółek Skarbu Państwa z tytułu ofert publicznych, które wyniosły 11,53 mld zł, przepływy środków finansowych uruchomionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wyniosły w 2009 r. w sumie 26,34 mld zł" - czytamy w komunikacie MSP.

Według danych MSP, do końca grudnia 2009 r. zawarto 105 umów prywatyzacyjnych (w tym 14 na nieodpłatne przekazanie akcji samorządom) uzyskując 6,97 mld zł brutto (z uwzględnieniem sprzedaży praw poboru akcji PKO BP SA za 1,39 mld zł oraz przychodu od UniCredit na kwotę 300 mln zł w związku z umową opcyjną na akcje Pekao SA).

"Do końca poprzedniego roku zostały zaksięgowane 6,59 mld zł. Jest to prawie 3-krotnie lepszy wynik niż w roku 2008 (2,371 mld zł), ponad 3,5 niż w 2007 (1,947 mld zł) i ponad 11-krotnie niż w 2006 r. (0,621 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie MSP.

>>> CZYTAJ TEŻ: Oferty Skarbu państwa uderzą w notowania akcji

MSP podało, że w 2009 roku sprzedano na warszawskiej giełdzie 16 pakietów akcji resztówek za kwotę 2,26 mld zł. Ogółem sprzedano 61 resztówek, co jest najlepszym wynikiem w historii - podkreślił resort skarbu.

Maciej Wewiór poinformował też, że mając pewność iż żadna ze spółek nie straci płynności, planowane dochody z dywidend na kwotę 7,1 mld zł zostały zrealizowane w 2009 r. w wysokości 7,84 mld zł, co oznacza wykonanie w 110,4 proc. "Możliwości dywidendowe spółek były znacznie wyższe, jednak w porozumieniu z Ministrem Finansów podjęto decyzję o utrzymaniu dywidend na tym poziomie" - podsumował rzecznik.

>>> CZYTAJ TEŻ: Prywatyzacja w Polsce w 2009