UKE kontynuuje publikację wyników pomiarów jakości połączeń w sieciach przeprowadzonych jesienią 2009 roku w kilku miastach wojewódzkich. Po ujawnionej 22 grudnia 2009 r. mapie Warszawy, w środę pojawiły się analogiczne informacje o trzech kolejnych miastach. UKE przygotowuje się do publikacji mapy jakości połączeń w sieciach komórkowych w Trójmieście. Z informacji DGP wynika, że w tym roku analogiczne mapy powinny powstać dla wszystkich miast wojewódzkich.

Po publikacji przez UKE wyników badań dla Warszawy, w których najsłabiej wypadła jakość sieci Play. Marcin Gruszka, rzecznik P4, krytycznie podszedł do danych zebranych w pomiarach przez regulatora. – Jesteśmy gotowi sfinansować niezależne badania jakości sieci w Warszawie – mówi DGP Marcin Gruszka.

Z informacji DGP wynika, że wszyscy operatorzy komórkowi są zainteresowani rozmową z UKE na temat wyników badań oraz sposobu ich przeprowadzenia. Z ich bowiem pomiarów jakości własnych sieci wynika bowiem, że sytuacja w Warszawie jest lepsza niż obraz z badań UKE.