Spośród członków UE, których dane uwzględnia Eurostat, sprzedaż wzrosła (w ujęciu rocznym) w 4 krajach, nie zmieniła się w Finlandii, a spadła w 12 krajach, przy czym najwięcej wzrosła w Polsce (o 4,6 proc.) oraz w Belgii (o 3,7 proc.). Największe spadki zanotowały Łotwa (-30,2 proc.), Litwa (-27,8 proc.) i Estonia (-21,2 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna spadła w listopadzie 2009 roku o 6,1 proc. w ujęciu miesięcznym, ale wzrosła o 6,3 proc. licząc rok do roku. W październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,9 proc. w ujęciu rocnzym.