Jak poinformował w czwartek PERN, nowy odcinek o długości 1,2 km został włączony już do magistrali relacji Płock - Nowa Wieś Wielka, która w tym miejscu uległa awarii w grudniu 2007 r.

Podczas rozruchu sprawdzane są wszystkie parametry związane z tłoczeniem dodaną, nową częścią rurociągu. Przy pracach przełączeniowych dokonano odłączenia od pozostałej części rurociągu nitki rezerwowej, biegnącej także pod dnem Wisły, która od awarii zastępowała uszkodzony odcinek. "Obecnie trwa rejestracja inwentaryzacji geodezyjnej w państwowych zasobach geodezyjnych, a po zarejestrowaniu złożone zostanie zawiadomienie o zakończeniu robót" - podał PERN.

>>> Czytaj też: "PERN wybuduje dwa gigantyczne zbiorniki na ropę"

Jak zaznaczył prezes spółki Robert Soszyński, jest to jeden z najdłuższych w Polsce rurociągów biegnących pod dnem rzek. Operacja przeciągnięcia rurociągu pod dnem Wisły, która zakończyła się w listopadzie 2009 r., trwała około półtora miesiąca. Rurociąg o średnicy 32,4 cm przeprowadzono w tunelu wydrążonym na głębokości 8-10 metrów pod dnem Wisły między stacjami zasuw Winduga i Kawka. Został on ułożony w tym samym miejscu co poprzedni, ale głębiej, by zwiększyć jego bezpieczeństwo. Odcinek ułożono z 98 części rury, łączonych spawanymi spoinami. Całość zabezpieczono izolacją polietylenową i z żywicy epoksydowej, wzmocnionej tkaniną.

Cała inwestycja kosztowała około 4,5 mln zł. Wykonawcą robót była spółka Agat z Koluszek, specjalizująca się w robotach dla sektorów: naftowego, budowlanego, wojskowego, kolejowego i komunalnego. Przy przeprowadzaniu rurociągu wykorzystano najnowocześniejszą i najmniej inwazyjną dla środowiska naturalnego metodę przewiertu horyzontalnego, która ma całkowicie zabezpieczyć podziemny odcinek magistrali przed oddziaływaniem nurtu Wisły.

Do awarii rurociągu Płock - Nowa Wieś Wielka doszło 10 grudnia 2007 r. Z uszkodzonej, biegnącej pod dnem Wisły magistrali wyciekł do rzeki olej napędowy. Jego usuwanie zajęło kilka dni. Jak ustalono, przyczyną awarii było oddziaływanie na rurociąg zmiennych ruchów dna. W trakcie naprawy uszkodzonej magistrali do eksploatacji włączono, biegnącą równolegle, zapasową nitkę rurociągu.