W latach 2008–2013 na rozwój energetyki odnawialnej zarezerwowano w budżecie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotę ponad 580,9 mln euro, a w ramach regionalnych programów operacyjnych kolejne 391,1 mln euro. W 2009 r. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, który jest instytucją wdrażającą unijne działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), przeprowadził pierwszy konkurs i wsparł inwestycje w produkcję biopaliw i biokomponentów, a także w produkcję energii z wiatru, wody, biogazu i biomasy. W 2010 r. rozpatrzy kolejne projekty inwestorów. Minimalna wartość zgłaszanych projektów to 10 mln zł, a maksymalna kwota wsparcia sięga 40 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, ale także jednostki samorządu terytorialnego, a także ich porozumienia i związki.

>>> CZYTAJ TEŻ: Gminy wydadzą miliardy na ochronę środowiska

– Z badań przeprowadzonych przez kancelarię BSJP TaylorWessing wynika, że w konkurencji o dotacje unijne przedsiębiorcy przeważają nad samorządami. W gminach na razie brakuje świadomości potrzeby rozwoju OZE. Większość z nich nie planuje w najbliższych latach tego rodzaju inwestycji – przyznaje Christian Schnell.

Obok środków unijnych, na wsparcie rozwoju OZE czekają też niemałe środki krajowe pozostające w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i 16 niezależnych od NFOŚiGW wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Do 2012 r. NFOŚiGW zamierza wydać na wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej aż 1,5 mld zł. W 2010 r. Fundusz przeznacza na wsparcie inwestycji w biogazownie, wiatraki i elektrownie wodne 500 mln zł. Inwestorzy już mogą przygotowywać wnioski o dofinansowanie. Uzyskane z NFOŚiGW środki mogą pokryć do 75 proc. kosztów inwestycji. Ponadto Fundusz oferuje możliwość częściowego (do 50 proc.) umorzenia kredytu. Proponuje też preferencyjne pożyczki dla projektów o wartości powyżej 10 mln zł. Fundusze wojewódzkie udzielają pożyczek dla inwestycji o wartości poniżej 10 mln zł, zaś małe inwestycje (poniżej 1 mln zł) mogą otrzymać preferencyjny kredyt bankowy, np. w Banku Ochrony Środowiska.

>>> CZYTAJ TEŻ: Rusza ostatni konkurs na dotacje na farmy wiatrowe

40 mln zł wynosi maksymalna kwota wsparcia z funduszy unijnych