Wcześniej szacowano w III kwartale wzrost PKB kwartał do kwartału o 0,4 proc., a rok do roku spadek o 4,1 proc.

W całej Unii Europejskiej PKB wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym, a licząc rok do roku spadł o 4,3 proc.