PGE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Bełchatów podjęło uchwałę w sprawie kontynuacji projektu budowy instalacji do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS - Carbon Capture and Storage).

NFI Midas

Operator telefonii komórkowej CenterNet podpisał trzy umowy z firmą iBasis na świadczenie usług roamingu międzynarodowego, poinformował właściciel operatora NFI Midas w komunikacie. Wartość umów szacowana jest na kwotę minimum 385 tys. euro plus należny podatek.

Centrozap

Holding inwestycyjno-handlowy Centrozap przydzielił 7,85 mln warrantów subskrypcyjnych spółce GEM Global Yield Fund Limited. Warranty będą uprawniały do objęcia 7,85 mln akcji serii T spółki w cenie 1 zł każda. Głównym celem emisji warrantów jest pozyskanie środków obrotowych dla Centrozap na budowę bezodpadowego zakładu przeróbki drewna w Republice Komi, sfinansowanie zaangażowania kapitałowego Emitenta w Pronox Technology, a także usprawnienie handlu energią elektryczną, produkcji i dystrybucji wyrobów zakładu produkcyjnego Centrozap-Zgoda.

Jago

Spółka dystrybucyjna Jago podpisała list intencyjny w sprawie zakupu 64% udziałów estońskiej spółki, właściciela trzech litewskich spółek, działających w branży logistyki żywności mrożonej. Spółka nie ujawniła ceny transakcji i nazw firm. Na mocy listu Jago ma wyłączność na prowadzenie negocjacji do 15 lutego i w tym okresie będzie przeprowadzać audyty spółek, którymi jest zainteresowane.

KGHM

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) 7 stycznia 2010 roku zakończyło proces budowania księgi popytu na 20 milionów akcji KGHM, stanowiących 10% kapitału spółki. Cena została ustalona w wysokości 103 złotych za akcję. >>>>

KGHM Polska Miedź finalizuje rozmowy dotyczące sprzedaży miedzi w 2010 r. z firmą China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd, należącą do holdingu China Minmetals Corporation. Kontrakt dotyczy dostaw na rynek chiński 40 tys. ton katod miedzianych i jest częścią pięcioletniej umowy ramowej. Ostatnie oficjalne podpisy mają zostać złożone pod koniec stycznia. >>>>

NG2 - CCC

Spółka obuwnicza NG2 (CCC) zawarła z BRE Bankiem umowę kredytu inwestycyjnego wysokości 30 mln zł. Środki te przeznaczy na sfinansowanie budowy centrum logistyczno-magazynowego. Spłata kredytu nastąpi w dwudziestu równych ratach kapitałowych, z których pierwsza płatna będzie 30 marca 2012 r., a ostatnia 30 grudnia 2016 r.

BRE Bank udzielił także NG2 (CCC) kredytu w rachunku bieżącym wysokości do 10 mln zł, którego spłata nastąpi do 2 stycznia 2013 r. Bank udzielił także gwarancji zwrotu zaliczki wynikającej z umowy zawartej przez spółkę z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości do kwoty 13,5 mln zł. Gwarancja ważna jest do 31 stycznia 2012 r.