"Prezes Wancer uznał, że przeprowadzona z końcem 2009 r. fuzja prawna BPH i GE Money Banku oraz planowane zakończenie w połowie bieżącego roku integracji operacyjnej banków, wieńczą jego ponad 10-letni okres zarządzania Bankiem BPH" - czytamy w komunikacie. Spółka podała też, że rada nadzorcza postanowiła uruchomić proces rekrutacji następcy prezesa Wancera, poszukując najwyższej klasy lidera z polskiego rynku.

W piątek BPH poinformował, że rezygnację z funkcji wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Operacji, Informatyki, Rozliczeń i Usług złożył Kazimierz Łabno. Rada Nadzorcza powołała natomiast na wiceprezesa Richarda Gaskina, który będzie odpowiedzialny za Pion Strategii i Integracji oraz Ronalda Jamesa Malaka, który będzie odpowiadał za Pion Operacji, Informatyki, Rozliczeń i Usług. Pod koniec grudnia Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Banku BPH i GE Money Banku. Tym samym fuzja prawna banków została sfinalizowana.

Fuzja operacyjna Banku BPH i GE Money Banku ma nastąpić w I poł. 2010 roku. Bank chce zdobyć pozycję w pierwszej piątce banków w Polsce oraz pozycję banku pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz średniej wielkości klientów korporacyjnych. Zgodnie z przyjętą w lipcu strategią bank będzie dążył do tego, aby do 2012 roku osiągnąć wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 17 proc. lub więcej oraz wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej 50 proc. W tym czasie bank chce zdobyć 10 proc. rynku kredytów dla małych i średnich firm, 11 proc. udziału w segmencie kart kredytowych, 8 proc. udziału w kredytach gotówkowych i 4 proc. udziału w kontach osobistych oraz utrzymać 30 proc. udziału w segmencie kredytów ratalnych, a także 7 proc. udział w kredytach hipotecznych.

Bank BPH dysponuje obecnie ponad 300 oddziałami własnymi oraz siecią placówek partnerskich i agencji uniwersalnych w całej Polsce. Do roku 2012 sieć dystrybucji obejmie m.in. 337 oddziałów własnych i 350 placówek partnerskich.