Najważniejsze przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiany przewidują:

● umożliwienie powrotu do ZUS wszystkim osobom oszczędzającym w II filarze,

● wprowadzenie jednorazowej wypłaty wszystkich pieniędzy z OFE,

● zdecydowane obniżenie kosztem ZUS składek trafiających do funduszy.

Pierwsza zmiana ma dotyczyć osób, które ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Zyskają wtedy możliwość przekazania całości lub części zgromadzonych w OFE pieniędzy do ZUS. Jeśli tak zrobią, całość składki emerytalnej z bieżącej pensji (19,52 proc.) trafiać będzie do ZUS. Po przekazaniu całości kapitału emeryturę wypłacać im będzie wyłącznie ZUS. Tylko w tym roku może z tego skorzystać 370 tys. osób – ponad 250 tys. mężczyzn i 100 tys. kobiet.

Druga zmiana dotyczy osób, które ukończą 65 lat. Będą one mogły wypłacić wszystkie środki zgromadzone w OFE i przeznaczyć je na dowolny cel. Taka jednorazowa wypłata będzie możliwa pod jednym warunkiem – uzyskania emerytury w wysokości co najmniej dwóch minimalnych świadczeń (obecnie 1350 zł). Jeśli więc ubezpieczony będzie miał w ZUS zgromadzony kapitał wystarczający na takie świadczenie, z OFE wypłaci całość pieniędzy. Jeśli nie – będzie mógł dopłacić do kapitału zgromadzonego w ZUS część środków z OFE – a pozostały kapitał z II filara przeznaczyć na dowolny cel.

>>> Polecamy: Rząd: Można wyjść z OFE